Polityka prywatności

Administrator jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926) z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwane dalej RODO] . Polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu. Administrator stosuje procedury zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych. Administrator wprowadził i wykorzystuje stosowne procedury i systemy zabezpieczające. Techniczne i fizyczne ograniczenia prób dostępu do danych osobowych oraz ich wykorzystania. Do zgromadzonych przez Administratora danych osobowych dostęp posiada jedynie Administrator oraz upoważnieni przez niego pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych usług.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres, kraj, miejscowość, data urodzenia, wiek, płeć,  preferencje dotyczące wyszukiwanych usług i inne informacje potrzebne w celu przetworzenia, dokonania i potwierdzenia procesu korzystania z usług RealityPlus

Administrator może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz długość/szerokość geograficzna jedynie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.

Administrator przekazuje lub ujawnia dane osobowe instytucjom rządowym lub organom ścigania, jeżeli jest to konieczne i niezbędne ze względu na przepisy prawa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany czy usunięcia z bazy dotyczących go danych osobowych w każdej chwili.

W przypadku dokonania weryfikacji, usunięcia lub zmiany danych osobowych dotyczących Klienta, należy skontaktować się z Administratorem na podany adres email: kontakt@realityplus.pl.

Administrator ma prawo do zmiany sposobu zbierania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji zgodnie z własnym uznaniem, lecz jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu. W tym wypadku Administrator dokona modyfikacji niniejszych zapisów aktualizując regulamin polityki prywatności na stronie internetowej www.realityplus.pl .

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • Przeprowadzenia procesu wyceny , rezerwacji, wynajmu i korzystania z oferowanych usług
  • przesyłania informacji, newsletterów i innych informacji handlowych zgodnie z warunkami Regulaminu.

Zarejestrowane znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graniczne identyfikujące dany podmiot, nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim co do zasady nie są zamieszczane ze stosowną adnotacją na stronie www.realityplus.pl o ich ochronie. Jednakże brak tego rodzaju informacji nie oznacza, że te oznaczenia i dane należą do użytku publicznego w kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa autorskiego.

Administrator ma prawo do korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców, m.in. administratorów danych. Wówczas podmioty te traktowane są jako strona trzecia i podlegają wytycznym Administratora oraz przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Wszelkie uwagi i prośby proszę kierować na adres mailowy: kontakt@realityplus.pl, adres korespondencyjny lub telefonicznie.
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

PRO-MAZ Marcin Mazurek
Kadłubiska 51, 37-610 Narol
NIP: 7931495504
Regon: 380040261
Telefon: 690 011 775